>

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

 •          ,, Skąd przychodzimy? Dokąd zmierzamy?”

 • Założenia główne

  Wychowanek Szkoły Podstawowej Nr 17 w Żorach jest mocno związany
  ze środowiskiem lokalnym, miastem, ojczyzną, znający swoje korzenie ale jednocześnie otwarty na wartości i kulturę Europy i świata. Jest kulturalny
  i odpowiedzialny za siebie i innych. Wykazuje przyjazny stosunek do środowiska. Podejmuje działania na rzecz zachowania środowiska naturalnego.

 •          OFERTA SZKOŁY
 • Założenia główne

 •          Jesteśmy szkołą, która oferuje :
  • Wychowanie w duchu patriotyzmu, humanizmu, tolerancji, wolności sumienia, szacunku do pracy oraz przyrody.
  • Poznawanie norm dobrego zachowania i zasad postępowania według nich.
  • Zaszczepienie postaw pozytywnego i zrównoważonego reagowania w sytuacjach trudnych.
  • Kształcenie umiejętności współistnienia
   i współdziałania w grupie rówieśniczej i społecznej.
  • Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom przebywającym w szkole i na boisku szkolnym - monitoring wizyjny wewnętrzny i zewnętrzny.
  • Kultywowanie tradycji rodzinnych i regionalnych.
  • Kształcenie postaw proekologicznych.
  • Pomaganie uczniom w rozwijaniu ich talentów i zainteresowań.
  • Bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, atrakcyjne zagospodarowanie czasu wolnego, zajęcia sportowe.
  • Atrakcyjne wyjazdy turystyczno – krajoznawcze i wycieczki przedmiotowe.
  • Wspomaganie rozwoju dziecka wymagającego indywidualnej opieki.
  • Pomoc pedagoga szkolnego.
  • Udział w aktywnych zajęciach wychowawczych /programy profilaktyczne/.
  • Opiekę w świetlicy szkolnej, możliwość korzystania z obiadów w stołówce szkolnej.
  • Możliwość korzystania z biblioteki, czytelni szkolnej oraz pracowni multimedialnej.
  • Ścisłą współpracę z rodzicami.
  • Współpracę ze szkołami za granicą.
  • Naukę języków obcych: języka angielskiego.
  • Współpracę ze środowiskiem lokalnym.
  • Współpracę z instytucjami kulturalnymi ( Miejski Ośrodek Kultury, kino
   ,, Scena na Starówce”, klub ,,Rebus, inne).
News bottom.

Copyright © 2015 SP 17